WOW.jpg 

Rihanna最近在榜上的主打歌What's my name很棒,但它的MV比曲名還令人迷亂。

WOW2.jpg  

蕾小姐的叉燒大腿是怎麼回事....!!!!
老闆你們的火腿從架上跑下來啦...!!!!正朝奶製品類前進啊....!!!
Drake的表情有夠不蘇湖!!!色慾薰心四個大字都用POP體寫在臉上啊....!!!!^q^

saltcult 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()